IDEC s.r.o.

Spracovanie účtovnej evidencie a mzdovej agendy

IDEC s.r.o.

Nitrianske Pravno

email:info@idek.sk

tel.:046-5446111

fax:046-5447323

Kontakty:

-Pavel Kubíček

-Peter Kubíček

-Adriana Kubíčková

-Janka Ollerová

-Lenka Klajberová